Jaki jest koszt przyłącza światłowodowego ?

Koszt przyłącza w przypadku domku jednorodzinnego:

Kwota wykonania przyłącza w przypadku domu jednorodzinnego wynosi 30 zł za każdy metr długości światłowodu liczony od granicy działki do gniazdka abonenta, niemniej niż 300 zł.

Koszt jest niezależny od zakresu prac jakie trzeba wykonać, aby dojść do nieruchomości.  Aby istniała możliwość przyłączenia, w ulicy znajdującej się w pobliżu Państwa posesji musi istnieć nasza infrastruktura. Jeżeli w obecnej chwili takiej nie ma, ale znajduje w niedalekiej okolicy prosimy o kontakt, sprawdzimy możliwość wykonania takiego przyłącza.

Sprawdź zasięg sieci.

Koszt przyłącza w budynku wielorodzinnym:

Przyłącza do mieszkań w blokach oraz kamienicach wykonywane są na nasz koszt.
Aby  istniała możliwość przyłączenia w budynku musi być już wykonana instalacja wewnętrzna, najczęściej w postaci koryt kablowych montowanych na klatce schodowej.  Jeżeli mieszkają Państwo w bloku, w którym w obecnie nie ma naszej instalacji prosimy o kontakt sprawdzimy możliwość wykonania takiego przyłącza.

Sprawdź zasięg sieci.