Zasięg radiowy2017-02-06T09:48:31+00:00

Informację przedstawione na mapie obrazują w przybliżeniu lokalizację w których usługa dostępu do Internetu radiowego może być świadczona. Podczas montażu szczegółowo sprawdzane są warunki techniczne.